• slidereend
  • sliderhaas2
  • sliderfazant
  • sliderduiven
  • sliderkonijn

Laat de dieren niet schieten, teken het initiatief!

Jaarlijks worden vele tienduizenden dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers in Utrecht. Door de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt goedkeuring van de hobbyjacht (ook wel plezierjacht genaamd) een zaak van de provincie. Deze wet wordt 1 januari 2017 van kracht. Ook wordt de hobbyjacht in natuurgebieden mogelijk. Wij vinden dat de beslissing om dieren voor de lol te mogen doden niet bij de provincie hoort te liggen. Dieren horen overal in het land op dezelfde manier beschermd te worden en daar is landelijk beleid voor nodig.

De meerderheid van de Nederlanders is tegen de plezierjacht. We zijn er ook van overtuigd dat voor de plezierjacht binnen Utrecht geen draagvlak bestaat. Zodra de nieuwe wetgeving van kracht is, is het moment om binnen provincie Utrecht een fundamentele discussie te voeren over het al dan niet toelaten van jacht zonder enig nut of zonder enige noodzaak.

Via dit burgerinitiatief kunnen we ervoor zorgen dat de provincie deze nieuwe wetgeving voor het eerst kritisch bespreekt voordat de leden van Provinciale Staten besluiten de hobbyjacht al dan niet toe te staan. Daarvoor zijn 1.500 handtekeningen vereist. Op 6 juni 2016 zijn de handtekeningen aangeboden aan de provincie Utrecht. Het is daarom niet meer mogelijk om het burgerinitiatief te ondertekenen.

Stop de hobbyjacht

Initiatiefnemer Daniël Kuyper biedt de handtekeningen aan aan de commissaris van de Koning